Spare parts
Household appliances
Spare parts
Small domestic appliances
Spare parts
Home & garden
Spare parts
professional appliances
Spares parts
by brand
Customer
services
Repair and DIY
universe
 
Item(s) GBP 0.00

Bliver ved med at varme vandet

Problem kan være:
Hvis vaskemaskinen koger tøjet uanset hvilket program du vælger, eller hvis den bliver stående og "bulderkoger" til der ikke er mere vand i tromlen, kan det skyldes en defekt drifttermostat (variabel termostat).
Denne "giver besked" til timeren om, at den rette temperatur er nået. 

 
Ældre maskiner er udstyret med en termostat med kapilar føler (under tryk).
Denne føler sidder for enden af et tyndt metalrør, som ikke må afkortes eller have skarpe knæk, da virkningen så vil ophøre. 

 
Nye maskiner har en Ntc-føler, som er en elektronisk føler, der via printet måler den ohm´ske modstand (denne ændres når temperaturen ændres).
Problemet kan også skyldes en defekt timer/styreenhed.
   

Descaler, Universal washing machine

Descaler, Universal washing machine

This is a universal product designed to fit many different brands and models.  See product info for more information.


  
GBP 11.95